wysokosc-stawki-vat

Wysokość stawki VAT

Stawka podatku VAT przy usłudze wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz grzewczej

Wysokość podatku VAT w przypadku powyższych usług wymaga opodatkowania VAT stawką 23%, choć w niektórych przypadkach ustawodawca dopuścił możliwość stawki preferencyjnej w wysokości 8%. Determinantą jest tutaj powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego, w którym planowana jest instalacja.

Ustawowe przepisy w sprawie podatku VAT

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. usankcjonowano wysokość podatku VAT w przypadku różnych produktów. Przy instalacjach fotowoltaicznych albo grzewczych zastosowanie znajduje art. 41 ust. 12-12c ustawy, gdzie wyszczególniono, w jakich sytuacjach dopuszcza się stawkę preferencyjną 8%.

Powyższa stawka dotyczy budowy, remontów, termomodernizacji, modernizacji albo przebudowy obiektów budowlanych bądź też ich części, jeżeli objęto je wcześniej społecznym programem mieszkaniowym. Mianowicie, dotyczy to:

  • domów o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2 albo
  • mieszkań o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m2.

Interpretacja powyższego przepisu pozwala stwierdzić, że stawka preferencyjna VAT ma zastosowanie wyłącznie przy instalacji na prywatny użytek. Jest to wyłączny warunek przy zakupie instalacji grzewczych, ale istnieją dodatkowe warunki przy zakupie instalacji fotowoltaicznej.

Przepisy VAT w przypadku instalacji fotowoltaicznych

Stawka VAT w wysokości 8% dotyczy fotowoltaiki wyłącznie przy instalacji paneli słonecznych na dachu lub gruncie domu o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2.

W obecnym stanie prawnym należy jednak znać różną wysokość stawek VAT w przypadku inwestycji w instalacje fotowoltaiczne oraz grzewcze. Ewentualne pomyłki w rozliczeniu podatku mogą skutkować bowiem koniecznością dopłaty zaległej należności podatkowej lub dodatkowymi sankcjami karno-skarbowymi.

Stawka VAT w przypadku domów o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m2

Mieszkańcy domów o powierzchni użytkowej większej niż 300 m2 mogą liczyć na częściowe zastosowanie stawki preferencyjnej VAT liczącej 8%. W opisywanej sytuacji podstawę opodatkowania należy podzielić proporcjonalnie w oparciu o to, jaka część budynku znajduje się we wskazanej ustawą powierzchni użytkowej. Ta część zostanie objęta podatkiem VAT w wysokości 8%. Część przekraczająca powierzchnię użytkową zostanie z kolei objęta podatkiem VAT w wysokości 23%.

Zróżnicowanie przepisów podatkowych w przypadku korzystania z OZE w Polsce wymaga często skorzystania z pomocy ekspertów, aby osoba nie pomyliła się oraz aby mogła spełnić wszystkie wymogi prawne.

Stawka VAT dla instalacji których nabywcą jest firma

Instalacje grzewcze oraz fotowoltaiczne nabywane przez firmy w każdym przypadku są objęte stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Comments are closed.