strefy-bezpieczenstwa-w-lazience

Strefy bezpieczeństwa w łazience

Prawo budowlane wyraźnie określa strefy bezpieczeństwa obowiązujące w łazienkach oraz pokojach kąpielowych. Wymagane jest bezwzględne przestrzeganie zasada dotyczących montażu urządzeń elektrycznych w ww. pomieszczeniach!

Strefy bezpieczeństwa:

• Strefa 0 – Strefa mierzona po obrysie zewnętrznym podłoża w miejscu zamontowania wanny, brodzik, kabina prysznicowa, kabina otwarta – ZAKAZ MONTAŻU MAT GRZEWCZYCH ORAZ TERMOREGULATORA

• Strefa 1 – Strefa mierzona pod obrysie zewnętrznym wanny, brodzika, kabiny prysznicowej, kabiny otwartej od podłoża do wysokości 2,25m – ZAKAZ MONTAŻU MAT GRZEWCZYCH ORAZ TERMOREGULATORA

• Strefa 2 – Strefa mierzona od obrysu zewnętrznego wanny,brodzika,kabiny prysznicowej, kabiny otwartej do 60cm od wymienionych do wysokości 225cm. MONTUJEMY MATY GRZEWCZE, NIE MONTUJEMY TERMOREGULATORA

• Strefa 3 – Strefa mierzona w odległości większej niż 60cm od obrysu zewnętrznego wanny,brodzika,kabiny prysznicowej, kabiny otwartej do nieograniczonej wysokości pomieszczenia. MONTUJEMY MATY GRZEWCZE, MONTUJEMY TERMOREGULATOR

UWAGA ! NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NARAŻA UŻYTKOWNIKÓW NA PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM CO MOŻE SKUTKOWAĆ TRWAŁYM USZKODZENIEM CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ.

UWAGA ! TERMOREGULATOR INSTALOWANY W ŁAZIENCE MUSI POSIADAĆ STOPIEŃ OCHRONY IP21 !

Przykładowy projekt montażu maty grzewczej w łazience:

Elementy składowe systemu ogrzewania elektrycznego:

1 – Mata Grzewcza
2 – Czujnik temperatury 
3 – Termoregulator

Zachowane zasady podczas montażu 

A – Czujnik temperatury podłogi zamontowany został w rurce ochronnej w wyżłobieniu, równolegle do przewodów grzewczych. Koniec czujnika temperatury znajduję się w połowie szerokości maty grzewczej co gwarantuje prawidłowy odczyt temperatury.

B – Przykładowa zmiana kierunku rozłożenia maty grzewczej poprzez rozcięcie siatki podkładowej.

C – Prawidłowe odstępy od stałej zabudowy zostały zachowane.

D – Prawidłowe odstępy od armatury łazienkowej zostały zachowane.

Stosowanie się do powyższego przykładu pomoże Ci w w prawidłowej instalacji maty grzewczej oraz uchroni przez najczęstszymi błędami popełnianymi podczas instalacji.

Comments are closed.