nowoczesne ogrzewanie na podczerwień

Jak wymienić stary piec na nowoczesne ogrzewanie na podczerwień?

W 2023 roku właściciele domów ogrzewanych starymi piecami mogą starać się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. Istnieje wiele programów, które w tym pomogą. Warto wiedzieć, które z nich mogą sfinansować elektryczne ogrzewanie na podczerwień.

Polski rząd od kilku lat prowadzi programy dofinansowania do wymiany przestarzałych źródeł ciepła. Większość osób może kojarzyć je z pompami ciepła, które są chętnie promowane przez władze. Trzeba jednak wiedzieć, że programy te mogą także sfinansować nowoczesne systemy grzewcze na podczerwień. Dlaczego warto zainteresować się ogrzewaniem podczerwienią?

W odróżnieniu od pozostałych systemów, nie wymaga żadnej późniejszej ingerencji. Jest to jedyny na rynku system grzewczy, który jest całkowicie bezobsługowy. Jest też samowystarczalny, ponieważ nie wymaga dostarczenia mu paliwa z zewnątrz, jak to ma miejsce w przypadku węgla ( i jego odmian) i gazu. Działanie folii grzewczych na podczerwień nie jest również bezpośrednio uzależnione od warunków pogodowych, tak jak w pompie ciepła. Folie grzewcze będą zawsze miały dokładnie taką samą wydajność i zużycie – czy będzie mróz czy będzie padał deszcz. Z tego powodu, coraz więcej osób interesuje się ogrzewaniem na podczerwień jako alternatywą wobec popularnych na rynku systemów.

Osoby, które zamierzają wymienić źródło ciepła muszą wiedzieć, że mogą starać się o rządowe dofinansowanie na ten cel. Także ogrzewanie elektryczne jest przewidziane w regulaminie tych programów. Przedstawimy tutaj pokrótce każdy, który może pomóc w obniżeniu rachunków za ogrzewanie.

Program Czyste Powietrze

Link do programu Czyste Powietrze.

W tym roku trwa właśnie 4 edycja tego sztandarowego rządowego programu. Jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych oraz dla właścicieli lokali mieszkaniowych, które zostały wydzielone z domów jednorodzinnych. Ile pieniędzy można otrzymać?

 • 66 000 zł dla zwykłego poziomu finansowania
 • 99 000 zł dla podwyższonego poziomu finansowania
 • 135 000 dla najwyższego poziomu dofinansowania
 • 1 200 dla wszystkich poziomów. Są to pieniądze na audyt energetyczny

Na co mogę wydać te pieniądze?

Beneficjenci programu mogą przeznaczyć środki na wymianę starego źródła ciepła, a także na prace termomodernizacyjne. Kwoty dotacji na poszczególne cele różnią się od siebie.

W przypadku pierwszego poziomu dofinansowania (do 66 000 zł) na ogrzewanie elektryczne można uzyskać 5 600 zł – przy czym maksymalnie kwota ta nie może przekroczyć 40 proc. poniesionych kosztów netto. Warto jeszcze wspomnieć, że na tym poziomie można uzyskać dofinansowanie do instalacji c.w.u. w wysokości 8 100 zł.

Na wyższym poziomie (do 99 000 zł) ogrzewanie elektryczne może uzyskać 9700 zł dofinansowania. Koszty te nie mogą przekroczyć 70 proc. poniesionych nakładów. W przypadku c.w.u. kwota ta wynosi 14 300 zł i również 70 proc. kosztów.

Najwyższy poziom dofinansowania (czyli do 135 000 zł) wspiera osoby inwestujące w ogrzewanie elektryczne kwotą 13 900, co ma pokryć 100 proc. kosztów. Przygotowanie c.w.u. jest dofinansowane kwotą maksymalną 20 400 zł.

Jak widzimy, właściciele domów, którzy decydują się na ogrzewania elektrycznego mają spore szansę na pokrycie znacznej części poniesionych kosztów. Warto pamiętać, że program Czyste Powietrze dofinansowuje również mikroinstalacje fotowoltaiczne w wysokości:

 • 6 000 zł dla podstawowego poziomu
 • 9 000 w przypadku podwyższonego poziomu
 • 15 000 dla najwyższego poziomu dofinansowania

Poziomy dofinansowania

Wysokość kwoty, którą otrzymamy zależy od dochodu osoby składającej wniosek:

 • Poziom podstawowy – 135 000 zł rocznie
 • Poziom podwyższony – 2 651 zł miesięcznie dla osób samotnych i 1 894 zł dla gospodarstw wieloosobowych
 • Poziom najwyższy – 1 526 zł miesięcznie dla jednoosobowych gospodarstw i 1 090 dla gospodarstw wieloosobowych

Gdzie składać wniosek?

Stosowny formularz znajduje się na stronie programu. Wniosek można złożyć przez Internet. Jest również możliwość złożenia go w wersji papierowej. W tym celu należy wejść na stronę generatora wniosków o dofinansowanie zastosować znajdujące się tam instrukcje. Wydrukowany i wypełniony wniosek należy wysłać do właściwego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

Kredyt w czystym powietrzu

Oprócz bezzwrotnej dotacji, program oferuje również możliwość zaciągnięcia kredytu na preferowanych warunkach. Od tego roku kredyt wraz z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętej pożyczki można uzyskać na pół roku przed rozpoczęciem inwestycji. Które banki oferują kredyt w ramach Czystego Powietrza?

 • Alior Bank
 • Bank Ochrony Środowiska
 • BNP Paribas Bank Polska
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

Wysokość kredytu do tej pory wynosiła maksymalnie 100 000 złotych. Okres kredytowania był różny w zależności od banku. W Alior Banku było to na przykład 10 lat, a w Banku Ochrony Środowiska – 12 lat. Informacje o tym jak starać się o kredyt udziela bank.

Stop Smog

Link do programu Stop Smog.

Program ten jest uzupełnieniem Czystego Powietrza. Skierowany jest bowiem do właścicieli domów jednorodzinnych dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Jednym słowem, mogą z niego skorzystać osoby o niższych dochodach. Środki uzyskane z programu Stop Smog można przeznaczyć na:

 • Prace termomodernizacyjne
 • Wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne
 • Likwidację starych i nie ekologicznych źródeł
 • Podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej

Lista prac, które można wykonać jest długa i obejmuje między innymi wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kominów, likwidację mostów cieplnych, docieplenie stropów ścian, podłóg i fundamentów. Pełna lista prac dostępna jest w katalogu kosztów kwalifikowanych dla programu Stop Smog.

Wysokość dotacji w Stop Smog

Każdy beneficjent programu może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości do 100 000 zł kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione przy termomodernizacji.

Kto może wziąć udział?

Stop Smog skierowany jest do osób objętych ubóstwem energetycznym czyli takich, dla których koszty ogrzewania budynku pochłaniają znaczną część domowego budżetu.

„Ostatecznym beneficjentem „Stop Smogu” są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym” – powiedział Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cytowany na gov.pl.

Z programu mogą skorzystać osoby mieszkające w gminach, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa. Gmina musi również podpisać umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dysponować 30 proc. wkładem własnym. Państwo finansuje bowiem 70 proc. inwestycji.

Jak skorzystać z programu?

Z programu można skorzystać wyłącznie za pośrednictwem gminy właściwej do miejsca zamieszkania. Najpierw lokalni urzędnicy poszukują osób, które spełniają warunki i wyrażają chęć skorzystania z programu. Gdy uzbiera się odpowiednia liczba gospodarstw, zgłasza wniosek do ministerstwa o dotację. O szczegółach naboru decydują władze gminy więc to tam należy szukać dodatkowych informacji.

Ciepłe mieszkanie

Link do programu Ciepłe Mieszkanie.

Jest to rządowy program, który jak wskazuje jego nazwa, skierowany jest do właścicieli mieszkań. W zasadzie jest on tożsamy z Czystym Powietrzem. Dzięki niemu każdy właściciel mieszkania ogrzewanego nieekologicznym źródłem ciepła może otrzymać dotację na jego wymianę.

Dla kogo ciepłe mieszkanie?

Mogą w nim wziąć udział osoby zamieszkujące gminy, które przystąpiły do programu. Warunkiem bezwzględnym jest posiadanie w mieszkaniu ogrzewania starego typu – pieca na węgiel lub na inne paliwa stałe – poniżej 5 klasy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji jest uzależniona od dochodu beneficjenta. Może ona wynosić od 15 000 zł do 37 500 zł. Dofinansowanie w Programie Ciepłe Mieszkanie jest podzielone na trzy poziomy:

 • Podstawowy – do 15 000 zł (i 30 proc. kosztów kwalifikowanych) – dochód roczny do 120 000 zł
 • Podwyższony – do 25 000 zł (60 proc. kosztów) – dochód miesięczny: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowy
 • Najwyższy – do 37 500 zł (90 proc. kosztów) – dochód miesięczny: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Na co mogę przeznaczyć środki?

Beneficjenci programu mogą przeznaczyć dotację na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe lub na podłączenie zbiorczego źródła ciepła w budynku. W ramach programu można wymienić stary piec kaflowy na nowoczesne elektryczne ogrzewanie na podczerwień, które sprawdzi się nie tylko domach jednorodzinnych, ale także w mieszkaniach. Trzeba pamiętać, że dofinansowanie obejmuje zarówno zakup i jak montaż nowego systemu grzewczego.

Dodatkowe prace

W ramach programu Ciepłe Mieszkanie można wykonać szereg prac dodatkowych takich jak:

 • Demontaż i zakup nowej instalacji do c.w.u.
 • Zakup i montaż okien
 • Demontaż, zakup i zamontowanie drzwi zewnętrznych w mieszkaniu
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła
 • Dokumentacja projektowa powyższych inwestycji

Jeszcze więcej pieniędzy

Warto dowiedzieć się w swojej gminie czy jest ona na liście najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Jeśli tak, to dofinansowanie dla jej mieszkańców jest wyższe i wynosi odpowiednio:

 • Do 17 500 zł (35 proc. kosztów) dla podstawowego poziomu
 • Do 26 900 zł (65 proc. kosztów) dla poziomu podwyższonego
 • Do 39 900 zł (95 proc. kosztów) dla najwyższego poziomu

Gdzie składać wniosek o Ciepłe Mieszkanie?

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem gminy. Najpierw urzędnicy muszą zgłosić chęć udziału w programie w NFOŚiGW. Gdy fundusz przyzna dotacje, to w gestii gminy leży ustalenie stosownych terminów. W tym momencie trwa drugi nabór wniosków, który kończy się 31 grudnia 2023 roku.

Informacji o terminach i sposobie składania wniosków do Ciepłego Mieszkania należy szukać we właściwym urzędzie gminy.

Pozostałe dotacje

Wiele gmin i samorządów prowadzi swoje własne programy dofinansowań do wymiany starych źródeł ciepła. Praktycznie każde miasto wojewódzkie (oprócz Krakowa) posiada swój własny program niezależny od rządowych inicjatyw. Podobnie jest z powiatami i niektórymi gminami. Dlatego zalecamy sprawdzić samodzielnie czy w gminie właściwiej do miejsca zamieszkania jest prowadzony dodatkowy program.

Podsumowanie

Jeśli ktoś dzisiaj w Polsce posiada stary, nieocieplony dom, który ogrzewa równie starym piecem, to ma dużą możliwość wymiany całego systemu grzewczego na nowy. Korzystając z programów dofinansowań można poprawić nie tylko komfort cieplny, ale także obniżyć rachunki za ogrzewanie. W jaki sposób?

Praktycznie każdy z programów oferuje dofinansowania na prace termomodernizacyjne. Dzięki nim mniej ciepła „ucieknie” z domu. W ten sposób nowy system grzewczy będzie bardziej wydajny, co przełoży się na oszczędność w domowym budżecie. Dlatego wymiana źródła ciepła na nowe powinna iść w parze z termomodernizacją. Jest to szczególnie ważne w systemach ogrzewania powierzchniowego jakim są na przykład folie grzewcze na podczerwień. Choć system ten może być dobrany idealnie, to bez odpowiedniego ocieplenia nie będzie działał tak jak trzeba.

Comments are closed.